Polityka Prywatności

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 2. Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach strony internetowej https://akademia.biznesbeauty.pl (dalej jako Strona lub Serwis)
 3. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony jest: Lucyna Day Spa Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach ul. Ogrodowa 25.
 4. Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: powiadomienia@biznesbeauty.pl lub pod numerami tel.: 793670008 oraz w siedzibie ul. Ogrodowa 25, Skierniewice.
 5. Każdy podmiot korzystający ze Strony jest jej Użytkownikiem.
 6. Dane osobowe Użytkownika Strony przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).
 7. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: powiadomienia@biznesbeauty.pl

 

 1. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH:
 2. Użytkownik może przekazać swoje dane osobowe za pomocą formularzy które mogą być dostępne na Stronie, tj.: formularza zapisu na newsletter, formularza kontaktowego.
 3. Dane osobowe przekazane na Formularzu Kontaktowym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda Użytkownika) w celu skontaktowania się z Użytkownikiem w sprawie opisanej przez Użytkownika w treści formularza (np. zapytanie o ofertę). Dane mogą być przetwarzane do momentu rozwiązania i zakończenia sprawy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie przez Użytkownika.
 4. W zależności od treści podanej w Formularzu Kontaktowym, dane mogą być również przetwarzane przez okres dłuższy niż zakończenie kontaktu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji zawartej umowy.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika akcji, do której przeznaczony jest dany formularz.
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 8. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

 

III. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  1. prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  2. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  3. prawo do przenoszenia danych,
  4. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora
 2. W celu realizacji powyższych uprawnień, Użytkownik powinien skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności lub za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy powiadomienia@biznesbeauty.pl

 

 1. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 2. Zabezpieczenie danych osobowych przez Lucyna Day Spa Spółka z o.o. z siedzibą w Skierniewicach realizowane jest przy wykorzystaniu niezbędnych środków technicznych oraz organizacyjnych w celu uniemożliwieniu ich utracie, zniszczeniu i uszkodzeniu, oraz bezprawnemu przetwarzaniu.
 3. W związku z realizacją naszej polityki prywatności dbamy o poprawne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, uzyskane tylko dla określonych celów i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, bezpieczne przechowywanie nie dłużej niż to konieczne oraz przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom, których dotyczą, w tym z prawem do zastrzeżenia udostępniania.
 4. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookies (tzw. “ciasteczka”).
  3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.

 

 1. INFORMACJE O FORMULARZACH
 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu dokonania procesu rejestracji, obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu.
 5. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen.

 

 1. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES
 2. Serwis korzysta z plików cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.prfpk.pl
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  4. Zapamiętania zmiany rozmiaru czcionki i kontrastu
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plikówcookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 11. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 12. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

 

VII. LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku, gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

 

VIII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Stronę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

O projekcie

Strategia i inspiracja dla Biznesu Beauty

Naszą intencją jest wspierać rozwój przedsiębiorczości w segmencie Beauty.
Projekt ten pomaga stworzyć mechanizm, dzięki któremu Twój biznes rozwija się niezależnie od tego co dzieje się na rynku i jak działa twoja konkurencja. rozwiń

Cały projekt wspiera konsekwentne, systematyczne działania i zaangażowanie uczestników w rozwój własnej firmy  zgodnie z mottem „ Najlepszy czas na działanie jest teraz”.
Ważnym elementem przedsiębiorczości powinno być branie odpowiedzialności za swoje działania i dążenie do doskonałości oraz tworzenia innowacji . Zachęcamy uczestników do obierania tej drogi rozwoju.

To jest projekt stworzony przez praktyków i poparty wiedzą zdobywaną od ludzi, którzy odnosili sukcesy w praktyce, a nie wykuli teorię. Dzielimy się z Tobą własnym doświadczeniem i sprawdzonymi metodami, które wprowadzone w życie podnoszą Twoją firmę do góry.

Dlaczego właśnie taki projekt szkoleniowy jest rozwiązaniem dla Ciebie?

 1. Obejmuje kompleksowo każdy element Twojego biznesu – każdy jest równie ważny!
 2. Prowadzi Cię za rękę od wizji do sukcesu!
 3. Pomaga Ci wzrastać i osiągać coraz lepsze wyniki!
 4. Stworzysz System Zarządzania i Sprzedaży na miarę potrzeb Twojej Firmy
 5. Stworzysz zespół najbardziej efektywnych pracowników!
 6. Poznasz genialne, sprawdzone techniki marketingowe!
 7. Zbudujesz swoją markę; stworzysz spójny wizerunek firmy!
 8. Zyskasz spokój i poczucie bezpieczeństwa w prowadzeniu biznesu!
 9. W ostatnim roku salony uczestniczące w projekcie zwiększyły swoje obroty o ponad dwa miliony zł!

Cel projektu:
Wsparcie właścicieli salonów w procesie wzrostu i rozwoju ich firm.

Projekt skierowany jest do obecnych i przyszłych właścicieli :

 • salonów kosmetycznych, masażu, wizażu, stylizacji paznokci, medycyny estetycznej
 • salonów SPA, medi Spa
 • zakładów fryzjerskich,

Metodologia:
Coaching i Mentoring oraz szkolenia w większości w formie warsztatowej.
Systematycznie każdego miesiąca każdy z uczestników otrzymuje pakiet informacji, wiedzy oraz odbywa szereg ćwiczeń, które w następnej kolejności wdraża w swojej firmie. Przez cały okres trwania szkolenia uczestnicy tworzą  system własnej firmy  począwszy od  codziennych operacji, poprzez strategiczne planowanie, działania marketingowe, najwyższą jakość obsługi klienta, zarządzanie firmą do partnerstw biznesowych włącznie.
Rolą trenerów jest ten proces  inspirować i wspierać.
Praca odbywa się w zamkniętej grupie osób.

Czas trwania projektu: 8 miesięcy

Forma:

 1. Spotkania warsztatowo-coachingowe online.
 2. Bardzo intensywne stacjonarne warsztaty 2 dniowe.
 3. Webinary,  (pytania i odpowiedzi; czas trwania 1 godz.).
 4. Newsletter, 1 raz w miesiącu, inspirujący do podejmowania kolejnych działań strategicznych i marketingowych.
 5. Nagrania audio i wideo dodatkowej niezbędnej wiedzy.
 6. Konsultacje indywidualne, 1 raz w miesiącu via Skype.
 7. Dodatkowym atutem są specjalne grupy wsparcia „Biznes Beauty – strategie i inspiracje”.
 8. Udział w szkoleniach organizowanych  przez Biznes Beauty LLC na preferencyjnych warunkach dla członów Akademii Biznesu Beauty Lucyny Wiewiórskiej.

Warunki uczestnictwa:

 • Posiadanie własnej firmy sektora Beauty lub planowanie jej otwarcia w najbliższym czasie
 • Akceptacja ośmiomiesięcznego procesu zmian podczas szkolenia
 • Akceptacja potrzeby poznania specjalistycznej literatury
 • Akceptacja warunków szkolenia, tempa pracy, wdrażania projektowanych zmian -wymaganie do utrzymania się w grupie
 • Otwartość na zmiany i poszerzanie strefy komfortu
 • Opłacone szkolenie
ukryj

Moduły szkoleniowe

System Przyciągania Klientów

System Przyciągania Klientów

System Przyciągania Klientów

Co poznajesz?

 • jak określić idealną niszę dla swojego salonu, firmy?
 • jak tworzyć standardy obsługi, które a zatrzymują klientów?
 • zasady budowania strategii marketingowych, które zwiększają sprzedaż
 • najważniejsze procesy marketingowe (działające NON STOP)
 • metody konwersji aktywizujące sprzedaż

Co się zmieni?

 • natychmiast zwiększysz skuteczność swoich działań marketingowych
 • nauczysz się konkretnych technik oddziaływania medialnego
 • stworzysz własna efektywną kampanię marketingową
 • wyeliminujesz błędy marketingowe
 • stworzysz wskaźniki do liczenia efektywności działań marketingowych

Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Cena szkolenia: 287 zł

12 tygodni dla twojego salonu - szkolenie online

12 tygodni dla twojego salonu - szkolenie online

12 tygodni dla twojego salonu - szkolenie online

Co poznajesz?    

 • jak wypromowac swoją marke online
 • jak wykorzystać socialmedia do pozycjonowania swojej marki na rynku
 • jak stworzyć skuteczny plan marketingowy
 • jak nawiązać współpracę partnerską
 • jak stworzyć system poleceń
 • jak zostać ekspertem dla swoich klientów

Co zyskujesz?    

 • nauczysz się planować skuteczne działania marketingowe
 • otrzymasz specjalny dziennik z instrukcjami do planowania działań
 • zaprojektujesz system działań w social mediach
 • stworzysz własna kampanię mailową, która natychmiast zaktywizuje sprzedaż
 • otrzymasz gotowy materiał z inspiracjami na Twój fanpage
 • nadasz priorytety Twoim działaniom i zbudujesz kalendarz szefa

Czas trwania szkolenia – 12 tygodni

Wiecej: https://akademia.biznesbeauty.pl/kurs/12-tygodni-dla-twojego-salonu/

Zarządzanie salonem

Zarządzanie salonem

Zarządzanie salonem

Co poznajesz?

 • czym jest system salonu
 • jakie są zasady tworzenia procedur
 • zależności między  wynagrodzeniem pracownika, a planowaniem obrotów
 • zasady planowania działań w odniesieniu do założonych rezultatów
 • jaka jest rola właściciela w rozwoju firmy
 • cechy skutecznego przywódcy

Co zyskujesz?

 • stworzysz projekt systemu własnej firmy
 • stworzysz wskaźniki efektywności salonu
 • określisz standardy
Jak Zwiększyć Sprzedaż w Salonie

Jak Zwiększyć Sprzedaż w Salonie

Jak Zwiększyć Sprzedaż w Salonie

Co poznajesz?    

 • czemu Twoi pracownicy mało skutecznie proponują Klientowi usługę lub produkt
 • co wiesz o Twoich Klientach i ich potrzebach
 • jak odpowiadać na obiekcje Klienta
 • dlaczego obawiasz się podnieść cenę zabiegu
 • jak sprzedawać emocje i zadowolić Klienta

Co zyskujesz?    

 • poznasz różne typy Klientów
 • stworzysz profesjonalną listę pytań by rozpoznać potrzeby Klienta
 • przećwiczysz jak zaproponować Klientowi usługę lub produkt
 • zrobisz listę obiekcji Klientów i adekwatnych, profesjonalnych odpowiedzi
 • poznasz metody jak podnieść cenę zabiegu i zadowolić Klienta
 • przekonasz się jak sprzedają emocje i będziesz je świadomie kształtować

Czas trwania szkolenia  – 8 godzin / grupowe

Cena netto szkolenia 297 zł

Miejsca szkolenia:  cała Polska

najbliższe: WROCŁAW – https://biznesbeauty.pl/salon-z-zyskiem-w-pigulce/

 

System obsługi klienta salonu kosmetycznego

System obsługi klienta salonu kosmetycznego

System obsługi klienta salonu kosmetycznego

Co poznajesz?

 • czemu Twoi pracownicy robią słabe pierwsze wrażenie na Klientach
 • jak wygląda standard profesjonalnej obsługi przez telefon, w recepcji, podczas usługi
 • co to praktycznie znaczy, że Klient jest najważniejszy
 • jak tracisz wiarygodność w oczach Klienta
 • jak budować dobre relacje i potem ich nie zepsuć
 • jak jednocześnie edukować Klienta
 • jak sprawić by Klient nie wyszedł z pustymi rękami
 • jak radzić sobie z trudnym Klientem

Co zyskujesz?

 • poznasz profesjonalne zasady kontaktu z Klientem na różnych etapach obsługi
 • stworzysz profesjonalną listę zwrotów dozwolonych w obsłudze Klienta
 • przećwiczysz jak wywierać pozytywne pierwsze wrażenie na Klientach
 • zrobisz listę metod budowania wiarygodności – wizerunku eksperta
 • odkryjesz metody budowania relacji i edukowania Klienta
 • stworzysz własną procedurę sprzedaży kosmetyków na użytek własnego salonu
 • przećwiczysz jak radzić sobie z trudnym Klientem
Kreowanie marki osobowej

Kreowanie marki osobowej

Kreowanie marki osobowej

Co poznajesz?

 • wizerunek w pracy, czyli nie tylko kompetencje i wiedza
 • cztery zasady dobrego wizerunku, czyli jak wyglądem budujesz autorytet osobisty i autorytet instytucji
 • znaczenie efektu pierwszego wrażenia
 • iluzje optyczne w stylizowaniu sylwetki
 • kolor jako komunikat niewerbalny

Co zyskujesz?

 • indywidualne porady z zakresu kolorystyki, doboru dodatków, zharmonizowania proporcji sylwetki, makijażu biznesowego
 • dowiesz się jak zbudować właściwy autorytet osobisty i swojej marki
 • zbudujesz spójny wizerunek twojego salonu
Prowadź Salon z Zyskiem - online

Prowadź Salon z Zyskiem - online

Prowadź Salon z Zyskiem - online

Co poznajesz?

 • Ty i Twoja marka – online
 • Jak tworzyć reklamę, która działa
 • Jak pozyskać więcej klientów znając ich potrzeby
 • Jak sprzedawać detal w salonie?
 • Jak dobierać współpracowników, pracowników partnerów i rozwijać prężnie salon

Co zyskujesz?

 • dowiesz się co to jest system przyciągania klientów i jak zacząć go tworzyć, aby mieć stały ich napływ i wypełnione grafiki
 • poznasz metody pozyskiwania i zatrzymywania klientów
 • nauczysz się tworzyć ofertę, która będzie sprzedawała
Master Salon Beauty System 4.0

Master Salon Beauty System 4.0

Master Salon Beauty System 4.0

Co poznajesz?

 • przedsiębiorca, firma, wizja, misja, wartości , trendy
 • budowanie strategii
 • PROCESY
 • tworzenie świadomej marki. Budowanie marki w oparciu o potrzeby klienta
 • system marketingowy
 • konsultacje strategiczne.
 • podręcznik funkcjonowania salonu – książka procedur

Co zyskujesz?

 • stworzysz zbiór procedur niezbędnych do sprawnego funkcjonowania salonu
 • zaplanujesz kalendarz marketingowy
 • stworzysz własna strategię działania na najbliższe 10 lat
 • zainicjujesz tworzenie systemu firmy (podręcznik zasad, procedur, standardów, procesów)

 Nabór zamknięty

SPECIALIST for TRENDY BEAUTY

SPECIALIST for TRENDY BEAUTY

SPECIALIST for TRENDY BEAUTY

Oto specjalna oferta wybranych zagadnień szkoleniowych, dobranych według najnowszych trendów na rynku beauty. Wybrane zagadnienia tworzą zestaw umiejętności poszukiwanych przez klientów salonów beauty. Dobrane są one zarówno według problemów na pograniczu zdrowotnym i estetycznym, jak wypadanie włosów i przeciwdziałanie im, problemy z utrzymaniem higieny i zdrowia stóp oraz typowo estetyczne, cieszące się ogromną popularnością wśród klientów, jak przedłużanie i zagęszczanie rzęs oraz zdobienia hybrydowe.

MODUŁ I – SPECJALISTA TRYCHOLOG

MODUŁ II – SPECJALISTA PODOLOG

MODUŁ III – TECHNIKI TOPOWYCH ZDOBIEŃ HYBRYDOWYCH

MODUŁ IV – STYLISTA RZĘS I BRWI

BONUS –

WSPARCIE SPRZEDAŻOWO-MARKETINGOWE DLA SALONU PRZEZ DWA MIESIĄCE OD ZAKOŃCZENIA SZKOLEŃ w formie konsultacji via Skype, webinarów itp. form uzgodnionych z właścicielem salonu. 

zadaj pytanie na adres: salon.system(małpa)o2.pl

 

Salon Beauty 3.0

Salon Beauty 3.0

Salon Beauty 3.0

Cykl wakacyjnych spotkań wykładowo – warsztatowych w Polsce i poza granicami. Sprawdź gdzie jest najbliższe spotkanie i zapisz się teraz. Poznaj trendy dla Biznesu Beauty do 2024 roku i wykorzystaj tę wiedzę dla rozwoju swojego salonu!

https://s6ab3y6d.dotests.com/

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne

Konsultacje indywidualne

Masz problem? Potrzebujesz porady? Umów się na konsultacje Via Skype lub telefonicznie.

Najpierw zgłoszenie problemu w okienku na samym dole po prawej stronie strony.

W odpowiedzi otrzymujesz listę pytań, po odpowiedzi na które umawiamy się z Tobą na rozmowę.

Cena 1 godzin rozmowy na temat Twojego biznesu 250 zł, 2 godziny 500 zł.

Dojazd na miejsce – cena ustalana jest indywidualnie.

Więcej na: https://akademia.biznesbeauty.pl/

Targi, kongresy i konferencje - spotkajmy się

Targi, kongresy i konferencje - spotkajmy się

Targi, kongresy i konferencje - spotkajmy się

Najbliższe spotkania podczas, których omówimy tematykę strategii sprzedażowych oraz budowania relacji klient salon.

25.02.2018 – Kongres Przyszłości Biznesu beauty – Warszawa – Golden Floor Plaza, Al. Jerozolimskie  123

 

 

 

Terminarz

ModułMiejsceDataZapisz się
KONGRES PRZYSZŁOŚCI BIZNESU BEAUTYWARSZAWA - https://kongres.biznesbeauty.pl/20-21.10.2019
DZIEŃ DOBRY O PORANKU - live - porady w każdy czwartek o 7.30https://www.facebook.com/SzkoleniaBiznesuBeauty/
Zarządzanie salonem -
Sprzedaż i zatrudnianie bez bólu.
Jak pomóc klientowi kupowac
Sprzedawaj i zarabiaj - krok po kroku
Szkolenie dla właścicieli i pracowników salonów!
Kreowanie marki osobistej
Prowadź salon z zyskiem
Master Salon Beauty System 10.0
Nabór zamknięty do października 2019Listopad 2019

Patronat

kosmetologia estetyczna

zadaj pytanie

Kontakt

 • salon.system(małpa)o2.pl
 • Lucyna Day Spa Spółka z o.o., ul Ogrodowa 25, 96-100 Skierniewice

Formularz zapytania / zapisania

Imię i nazwisko:
E-mail:
Telefon:
Zapytanie dot.:
Treść zapytania:


Trwa wysyłanie, proszę czekać!